Acties

Voorpost is een actiegroep, dat wil zeggen dat we onze ideeën kenbaar maken door middel van acties. Met onze acties trachten we druk uit te oefenen op de politiek en het systeem, trachten we bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen,  trachten we soms morele steun te verlenen aan bepaalde doelgroepen, enz. Onze acties zijn dan ook verschillend van aard. Hoe we actie voeren hangt geheel van het doel af. Soms voeren we op ludieke wijze actie, soms op provocerende wijze, soms met kleine acties zoals bijvoorbeeld het verspreiden van informatieve pamfletten, soms met grotere acties zoals het organiseren van betogingen.

Kijk in de vele nieuwsberichten voor een heleboel voorbeelden van onze afgelopen acties.