Voorpost-Gent bezet het Belfort te Gent tegen islamisering

Op 1 mei hielden vakbondslui, socialisten en ander linkse verdwaalden hun [...]