Solidariteit met eigen volk

Voorpost heeft sinds lange tijd haar eigen Vlaamse solidariteitsproject, namelijk de vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit. Met Huizen van Vlaamse Solidariteit trachten wij een volwaardig alternatief te bieden om mensen van het eigen volk die in nood verkeren te helpen op de best mogelijke manier dat onze vrijwilligers dat kunnen.

Zo ondernemen wij continu tal van acties zoals:
– Tijdens de eindejaarsperiode bezorgt Huizen van Vlaamse Solidariteit honderden voedselpakketten aan Vlamingen in financiële nood. De noodhulp gaat in de eerste plaats nog altijd naar slachtoffers van de repressie. Verder naar families en personen uit de Vlaamse Beweging en tenslotte naar Vlamingen in materiële nood in de volksbuurten van onze steden.

– Verder ondersteunt Huizen van Vlaamse Solidariteit Vlaamse verenigingen die getroffen worden door onheil zoals brand- en waterschade, politiek vandalisme, enz.

– Eveneens ondersteunt Huizen van Vlaamse Solidariteit Vlaamse families (actief in de Vlaamse Beweging) die in financiële moeilijkheden komen wegens bv. operaties of een ander probleem dat zware financiële gevolgen heeft voor het betrokken noodlijdende gezin.

– Verder dient het fonds van Huizen van Vlaamse Solidariteit voor het betalen van boetes, gerecht- en advocaatkosten van Voorpostmilitanten die veroordeeld werden omwille van verantwoorde politieke acties.

– Ook beschikt Huizen van Vlaamse Solidariteit over hulpploegen die dadelijk hulp kunnen bieden wanneer nationalisten in problemen komen door bv. overstromingen, brand, enz.

– Tenslotte zorgt Huizen van Vlaamse Solidariteit voor gratis bijlessen voor kinderen van Vlaamse families die dit zelf niet kunnen bekostigen.

Laat solidariteit onder Vlamingen geen ijdel woord zijn. Steun Huizen van Vlaamse Solidariteit en bied samen met ons hulp aan het eigen volk!

Om onze solidariteitsactie tot een succes te brengen hopen we op voldoende financiële steun. Wenst u deze actie te ondersteunen?
Dit kan door uw financiële bijdrage te storten op het rekeningnummer :
BE56 9792 3976 3288

Wees gerust, bij ons blijft er geen geld kleven aan tal van nevenorganisaties of een teveel aan betaald personeel. Dit initiatief steunt VOLLEDIG op vrijwilligerswerk, iedere cent die gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar Vlamingen in nood.

Wenst u mee te werken aan onze solidariteitsactie of kent u Vlamingen, Vlaamse families, actief (geweest) in de Vlaamse beweging die in financiële nood zitten? Laat het ons weten!
Secretariaat:
Robert Castelein
Ter Heydelaan 217 bus 6
2100 Deurne
T: 0478/64 97 03
E: z11z11z11@voorpost.org

Volg Huizen van Vlaamse Solidariteit via onze Facebookpagina

Huizenvanvlaamsesolidariteit