Onze werkwijze

Onze werkwijze

De hoofdactiviteit van Voorpost is actievoeren. Maar we sturen geen mensen de straat op zonder scholing. Daarnaast werken we voortdurend aan het onderlinge vertrouwen.

Acties

De voornaamste taak van Voorpost is en blijft actie! Met deze acties trachten we bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen, druk uit te oefenen op de politiek, een morele steun te zijn voor volksgenoten, enz.

Voorpost Vlaanderen was zo bijvoorbeeld de voorbij jaren actief met acties langs de taalgrens, met acties tegen het Belgische koningshuis, met acties voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen (een eerste stap naar een herenigd Nederland). Daarnaast is Voorpost zeer actief in de Vlaamse rand rond Brussel om het Vlaams karakter te behouden.
In Nederland voerde Voorpost voornamelijk tegen de taalverloedering, tegen drugs en pedofilie.
En uiteraard wordt er zowel in Vlaanderen als Nederland natuurlijk veel actie ondernomen voor dierenwelzijn (dus tegen ritueel slachten), tegen de falende migratiepolitiek en islamisering van Vlaanderen, de Nederlanden en Europa.

Onze acties zijn dan ook verschillend van aard. Hoe we actievoeren hangt geheel van het doel af. Soms voeren we op ludieke wijze actie, soms op provocerende wijze, soms met kleine acties zoals bijvoorbeeld het verspreiden van informatieve pamfletten, soms met grotere acties zoals het organiseren van betogingen.

Vorming

We sturen geen mensen de straat op zonder scholing. Onze militanten moeten weten en kunnen uitleggen waarom en waarvoor (of waartegen) ze actievoeren. Geen actie zonder vorming, zonder vorming geen actie.

Zonder een degelijke vorming weet de militant natuurlijk niet waarvoor hij nu juist aan een actie deelneemt. We kunnen als organisatie dus onmogelijk geloofwaardig overkomen indien onze actievoerders niet zouden weten waarvoor ze actie staan te voeren.  We sturen daarom dan ook geen mensen de straat op zonder scholing. Onze militanten moeten weten en kunnen uitleggen waarom en waarvoor (of waartegen) ze actievoeren. Geen actie zonder vorming, zonder vorming geen actie.
Door de vormingen en lezingen die we organiseren kunnen onze leden, sympathisanten en gewoon geïnteresseerden zich dus blijven informeren. De vormingen, lezingen en soms zelfs heuse colloquia kunnen over allerhande zaken gaan, zoals economie, politiek, ecologie, enz. Het is niet omdat een bepaald thema aan bod komt of een bepaalde spreker het woord voert dat Voorpost als organisatie hiervoor ideologisch ook achter dat thema of die spreker staat. We kunnen onszelf enkel maar verbeteren en onze kennis verbreden door allerhande meningen, opinies en invalshoeken te aanhoren en te leren kennen.

Via deze link vind je de verslagen van onze vormingen, lezingen, info avonden, enz. van de afgelopen jaren terug. Daarnaast bezoeken we vaak ook tentoonstellingen of doen we culturele uitstappen naar steden of allerhande andere plaatsen, zowel in het binnen- als buitenland.

Kameraadschap

Voorpost hecht sterk aan een sfeer van onderling vertrouwen. Daarom organiseert Voorpost regelmatig bijeenkomsten zoals de kameraadschapavonden en het Pinksterkamp om de onderlinge band te versterken.

We hebben regelmatig terugkerende activiteiten, een kleine greep:

  • Nieuwjaarsreceptie
  • Pinksterkamp
  • Heel-Nederlands Voetbaltoernooi
  • Europse Kameraadschapsavond voor de IJzerwake
  • Lezingen
  • Joelfeest

Hiernaast houden we trektochten, culturele uitstapjes, zangavonden en sportieve ontmoetingen.

Terug naar Wie we zijn