Voorpostkring

Een Voorpostkring:

  • organiseert lokale activiteiten zoals scholingen, kameraadschapsavonden e.d.
  • volgt lokale ontwikkelingen en neemt initiatieven tot actie
  • neemt als groep deel aan landelijk georganiseerde Voorpostactiviteiten en manifestaties
  • staat onder leiding van een kringleider en plaatsvervanger die tevens zitting hebben in de Voorpostraad
  • onderhoudt contact met lokale organisaties en personen die op bepaalde thema’s dezelfde doelen nastreven als Voorpost
  • probeert lokaal leden te werven

Selecteer een kring in jouw buurt om contact op te nemen. Wil je zelf een kring opzetten? Klik dan hier.

Terug naar Wie we zijn