Vorming

Zonder een degelijke vorming weet de militant natuurlijk niet waarvoor hij nu juist aan een actie deelneemt. We kunnen als organisatie dus onmogelijk geloofwaardig overkomen indien onze actievoerders niet zouden weten waarvoor ze actie staan te voeren. We sturen daarom dan ook geen mensen de straat op zonder scholing. Onze militanten moeten weten en kunnen uitleggen waarom en waarvoor (of waartegen) ze actievoeren. Geen actie zonder vorming, zonder vorming geen actie.
Door de vormingen en lezingen die we organiseren kunnen onze leden, sympathisanten en gewoon geïnteresseerden zich dus blijven informeren. De vormingen, lezingen en soms zelfs heuse colloquia kunnen over allerhande zaken gaan, zoals economie, politiek, ecologie, enz. Het is niet omdat een bepaald thema aan bod komt of een bepaalde spreker het woord voert dat Voorpost als organisatie hiervoor ideologisch ook achter dat thema of die spreker staat. We kunnen onszelf enkel maar verbeteren en onze kennis verbreden door allerhande meningen, opinies en invalshoeken te aanhoren en te leren kennen.

Via deze link vind je de verslagen van onze vormingen, lezingen, info avonden, enz. van de afgelopen jaren terug. Daarnaast bezoeken we vaak ook tentoonstellingen of doen we culturele uitstappen naar steden of allerhande andere plaatsen, zowel in het binnen als buitenland.

Herdenkingen

Voorpost eert haar voorgangers en zal zodoende nooit haar nationalistische helden en helden uit de Vlaamse –en Heel-Nederlandse beweging vergeten. In die hoedanigheid organiseren we ten gepaste tijden een herdenking om zulke specifieke helden te eren. Daarnaast helpen we steevast bij het opzetten van herdenkingen georganiseerd door andere organisaties zoals de jaarlijkse Bormsherdenking, de Oostfrontersherdenking en de IJzerwake.

Joelfeest

Wij zijn geen folkloristen of reactionairen. We willen niet terug naar het verleden, maar we zien het belang van traditie in. We zien het gebrek aan traditie in een zielloze, ontspoorde gemeenschap, die men nog nauwelijks gemeenschap noemen kan. Het Joelfeest is een traditie, het is een moment waarop we ons moeten concentreren op de essentie van ons bestaan, ons laten doordringen door de aanwezigheid van het eeuwige opperwezen dat we erkennen.

Ondanks dat het Joelfeest een ontegensprekelijk heidens gebeuren is kan dit vaak ook voor onze christelijke leden een mooie gelegenheid tot bezinning zijn en speelt het kameraadschappelijke samenzijn uiteraard ook een, niet aan een specifieke religie verbonden, belangrijke rol.